On wheels safe plan

Onbezorgd rijden
de Hoofdlijnen

PECHHULP

Pech onderweg? Wij verhelpen zo snel mogelijk het probleem. 

DIEFSTAL EN SCHADE

Diefstal of schade? Het eigen risico is standaard €1000,- en wordt met het On Wheels Safe Plan gemaximeerd op €100,- voor schade aan het eigen voertuig.

ANNULEREN

Komt het toch niet uit? Dan kunt u met het On Wheels Safe Plan tot een 24uur voor aanvang annuleren en krijgt u de huursom teruggestort. Tot 1 uur voor aanvang kunt u uw boeking kosteloos naar een ander tijdstip verplaatsen.  

VAST BEDRAG

Voor het ON WHEELS Safe Plan betaalt u één bedrag per E-Chopper of e-Fatbike, ongeacht de duur van de huurperiode.

Onbezorgd op avontuur met uw e-Chopper en e-Fatbike!

Deze voorwaarden geven u inzicht wat onder het ON WHEELS Safe Plan valt en wat uw rechten, plichten en de uitzonderingen zijn.
Klik op de pijltjes bij de onderwerpen hieronder om de toelichting bij de verschillende onderdelen te bekijken. 

RECHTEN

U krijgt bij diefstal of total-loss van de door u gehuurde voertuig gedurende de looptijd van het ON WHEELS Safe Plan een ander voertuig geleverd of een passend alternatief. Uw eigen risico is gemaximeerd op €100,- Zorgt u er wel voor dat u er alles aan heeft gedaan om diefstal of schade anderszins te voorkomen. Zo moet de e-Chopper aantoonbaar op slot staan en vastgemaakt aan een ander object (zoals een tweede voertuig of een paal).

Wilt u de reservering annuleren? Dan geldt:

 • Tot 24 uur voor aanvang: mogelijkheid van restitutie van de gehele huursom.
 • Binnen 24 uur: geen geld teruggave . tot een uur voor aanvang kosteloos verplaatsen naar een ander huurmoment.

De reserveringskosten en kosten voor het On Wheels Safe Plan worden niet terugbetaald. 

Schade aan uw e-Chopper Die is met het ON WHEELS Safe Plan gedekt. Uw eigen risico is is standaard €1000,- en is met het On Wheels Safe Plan gemaximeerd op €100,-, ook als de schade uw eigen schuld is.

Schade aan derden Veroorzaakt u onverhoopt met een e-Chopper schade aan (eigendommen van) anderen, dan is het voertuig WA verzekerd. In geval van een claim op deze WA verzekering bedraagt het vaste eigen risico dat aan On Wheels in rekening wordt gebracht €1000,-  , Het bedrag dat On Wheels u in een dergelijk geval in rekening brengt kunt u met het On Wheels Safe Plan maximeren op €500,-

Belangrijk: Indien een schade aan het voertuig wordt veroorzaakt door een andere/derde partij dan dient u deze partij  aansprakelijk te stellen 

IN ALLE GEVALLEN VAN SCHADE: schakel indien nodig politie in (bel 112) en neem zo snel mogelijk contact op met de verhuur locatie en/of ON WHEELS (info @onwheels.fun of 0111-230011).  

In geval van opzet of grove nalatigheid van de huurder (offroad- en strand rijden behoren hier ook toe en wij kunnen dit controleren) verliest het On Wheels Safe Plan haar werking. Schade zal dan in zijn geheel aan u in rekening worden gebracht.

Heeft u pech onderweg dan helpen wij u tijdens openingstijden en binnen een straal van 30 kilometer.

LET OP: De maximaal te rijden afstand met 1 persoon op een E-Chopper of e-Fatbike is 55KM. Wilt u verder rijden, overleg dan met de verhuurlocatie of de huur van een 2e accu mogelijk is. Rijdt u meer dan 55KM of met meerdere personen op 1 E-Chopper (niet toegestaan én bereik neemt dan af) dan kunnen wij voldoende accucapaciteit niet garanderen. Komt u in een dergelijk geval stil te staan en moeten wij u op locatie helpen, dan brengen wij 70,- servicekosten in rekening.

Bij off-road en strand rijden brengen wij altijd en ongeacht (zichtbare) schade minimaal €200,- in rekening.

 

PLICHTEN

Meld eventuele schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie ook zo snel mogelijk aan ons door.

U kunt dit in eerste instantie doen bij de verhuur locatie waar u uw voertuig heeft gehuurd, contactgegevens kunt u vinden op onwheels.fun/locaties. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u mailen op info@onwheels.fun 

Wilt u dit zekerheidsplan afsluiten? Dan moet u onze vragen eerlijk beantwoorden en zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en vervolgschade te beperken.

U betaalt de vergoeding voor het ON WHEELS Safe Plan tegelijk met uw boeking, zowel online als op de verhuurlocatie. Na aanvang van de huurperiode (u heeft dan al op het voertuig gereden) kan het ON WHEELS Safe Plan niet meer aan uw reservering worden toegevoegd.

Het ON WHEELS Safe Plan contract begint vanaf het moment dat uw huurperiode start en eindigt wanneer het huurcontract afloopt. Het contract wordt bij inlevering automatisch beëindigd. 

Het ON WHEELS Safe Plan kan binnen 1 reservering alleen voor ALLE voertuigen tegelijk worden afgesloten. Wilt u dit niet maak dan losse boekingen.

Bij annulering van een boeking gelden de ON WHEELS Safe Plan annuleringsvoorwaarden alleen voor de betaalde huurtarieven. De vergoeding voor het ON WHEELS Safe Plan en voor de reserveringskosten wordt niet gerestitueerd. 

 

UITZONDERINGEN

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw voertuig niet op slot stond (en vast aan een ander voorwerp) en/of wanneer u de sleutels niet kunt overleggen.

Bij schade of verlies ontstaan door opzet en/of grove nalatigheid in de breedste zin kan geen beroep worden gedaan op het ON WHEELS Safe Plan en zal het totale schadebedrag op u worden verhaald. 

Voorbeelden zijn:

 • Rijden over het strand/offroad of door (zee)water
 • Roekeloos rijgedrag
 • Een E-Chopper laten besturen door een persoon die niet in het bezit is van een geldig (brommer)rijbewijs. LET OP! De berijder is dan ook niet WA verzekerd en de E-Chopper kan door de politie in beslag worden genomen! In alle gevallen van rijden zonder rijbewijs zal het volledige (en dus ongemaximeerde) schadebedrag op de hoofdhuurder worden verhaald.  
 • E-Chopper inzetten of gebruiken voor een doeleinde waar deze niet voor is gemaakt en bedoeld (voorbeeld personenvervoer, onderverhuur, etc). 

In geval van vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met De Verhuur Locatie (onwheels.fun/locaties) of ON WHEELS (info@onwheels.fun). Vermeld altijd uw naam, telefoonnummer en email adres zodat wij u kunnen bereiken. Ondanks dat wij het ON WHEELS Safe Plan met zorgvuldigheid voor u hebben vertaald is de Nederlandse versie altijd leidend. 

0
  0
  Winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Winkel
  Beste Bezoeker

  Weergave issues Safari

  Onze website is gemaakt voor en getest op diverse browsers.  We ervaren helaas de laatste tijd wat problemen in de weergave van onze On Wheels website op de Apple browser ´Safari´ 

  Indien dit bij jou ook het geval is dan raden we je aan een andere browser te gebruiken (bv. Interne Explorer, Chrome, Firefox) te gebruiken, of onze website op een mobiel device te bekijken (iPhone, Android of tablet)

  Excuses voor het ongemak